INFORMASJON OG VEILEDERE

Informasjon om elektrisk og elektronisk avfall
http://www.regelhjelp.no/Etatenes-sider/Klima--og-forurensningsdirektoratet-/Kravlister/Avfall-og-gjenvinning---forurensning/Elektrisk-og-elektroniske-avfall---avfall-og-gjenvinning/?bransjenavn=5404

Veileder for avfallsprodusenter - bygg avfall
http://www.dibk.no/no/Tema/Miljo/Miljo-publikasjoner---liste/Farlig-avfall-fra-bygg-og-anlegg--Oversikt-over-de-mest-vanlige-fraksjonene/

Veileder for innlevering og deklarering av farlig avfall
http://www.norsas.no/Farlig-avfall/Farlig-avfallsveileder

Deklarering av farlig avfall på 1-2-3 for entreprenører
http://www.norsas.no/Farlig-avfall/Informasjon-om-deklarering-av-farlig-avfall/Entreprenoerer

SAMARBEIDSPARTNERE

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
http://hra.no/

Gipsrecycling Norge AS
http://www.gipsrecycling.no/

Metallco AS
http://www.metallco.com/

Stena Recycling
http://stenarecycling.no/

Norsk Gjenvinning AS
http://www.norskgjenvinning.no/

Østlandet Gjenvinning AS
http://www.øg.no/

Nortransport AS
http://www.nortransport.no/

Scania Lastebiler
http://www.scania.no/lastebil/truck-range/nye-r-serien/

Volvo Trucks Norge
http://www.volvotrucks.com/trucks/norway-market/no-no/Pages/Home.aspx