For bedrifter

Hva er de nye sorteringskravene og hva betyr det for bedrifter?

Forskrift om endring i avfallsforskriften

De nye endringene i avfallsforskriften krever at alle virksomheter (uavhengig av størrelse eller bransje, offentlig eller privat) må kildesortere matavfall, plastavfall og hageavfall fra 01.01.2023.

I dag kaster mange mat og plast i restavfall. De nye kravene pålegger alle virksomheter å ha løsninger for å sortere mat og plast hver for seg.

På den skal det sikres materialgjenvinning av husholdningslignende avfall slik at det oppnås bedre ressursutnyttelse, beskytter miljøet og reduserer klimagassutslipp. Endringene er et virkemiddel for å nå EU-målene om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet.

Se pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet

 

Vi produserer lite avfall i bedriften – gjelder det også oss?

Ja, de nye sorteringskravene gjelder alle.
Dersom det ikke er avtale om sortering av plast og matavfall anbefaler vi alle bedrifter om å ta kontakt med oss på 90916920 eller via epost på
ordre@csh.no. På denne måten kan vi bistå med å finne gode løsninger for nettopp din bedrift.


Hvis dere allerede sorterer matavfall og plastfolie kan dere senke skuldrene, for da oppfyller dere allerede de nye kravene.

Sorteringsplan:

  1. Papp/papir/kartong
  2. Plast
  3. Matavfall
  4. Restavfall

Mangler du utstyr for å oppfylle kravene?

Mangler du utstyret som er nødvendig for å oppfylle kravene så gi oss beskjed.
Vi kan være behjelpelige med stativ for plast, dunker i alle størrelser 140liter helt opp til 1000liter eller containere avhengig av behovet. Utkjøring av dette kan vi gjøre raskt.